délka záruční doby

|

Víte, jaká je záruční doba v roce 2022?

Asi není třeba vysvětlovat, co je to záruční lhůta. Málokdo už má však přehled o tom, jak je tato lhůta dlouhá. Navzdory všeobecnému přesvědčení totiž neplatí, že vždy získáváme nárok na dvouletou záruku za zakoupené zboží. Kdy tedy začíná lhůta běžet a jak dlouho trvá u jakého zboží či služby? To vše si povíme v následujících řádcích.

Kdy začíná běžet záruční lhůta?

Přestože samotná délka záruční lhůty se u jednotlivých produktů či služeb liší na základě jejich charakteru, okamžik, od kterého začíná běžet, je u všech stejný, a to převzetí věci kupujícím. To znamená, že rozhodným okamžikem není například zaplacení, jak se řada lidí mylně domnívá.

Jaká je obecná délka záruční lhůty?

Přestože se u jednotlivých druhů zboží a služeb může záruční doba lišit, její klasické délka je dva roky. Tuto lhůtu však nelze samozřejmě uplatňovat u věcí, které jsou již použité či podléhají rychlé zkáze (například potraviny). Také je třeba dodat, že mnoho prodejců nabízí možnost si připlatit za delší záruku.

Záruka u potravin

Jak jsme již zmiňovali, potraviny patří do skupiny zboží, které podléhá rychlé zkáze, a proto na ně nemůže být nárokována dvouletá záruční lhůta. U potravin je tedy zpravidla záruční doba daná minimální trvanlivostí či datem spotřeby. Výjimkou jsou čerstvé potraviny jako pečivo či ovoce a zelenina, u kterých není zákonem vyžadováno stanovení minimální trvanlivosti. To znamená, že se předpokládá jejich spotřeba do 24 hodin.

Záruka u nemovitostí

U nemovitostí musíme rozlišovat především mezi záruční dobou a odpovědností za vady. Zatímco záruka trvá standardní dva roky, u některých společností se můžeme setkat s prodlouženou odpovědností za vady až 3 roky.

Záruka oprav

Záruční lhůta se však nevztahuje jen na výrobky, ale také na opravy. Po převzetí opravené věci opět získáváme právo na reklamaci po následujících 24 měsíců. Pokud se však vada na opraveném produktu objeví už v prvním půl roce po opravě, automaticky se předpokládá, že byla oprava vadná už v okamžiku, kdy jsme opravené zboží převzali.

Co můžeme získat reklamací?

Výstup reklamace závisí především na době, před jakou byla věc zakoupena. Pokud produkt reklamujeme méně než 6 měsíců po koupi, můžeme při reklamaci požádat o opravu či výměnu za nový kus. Pokud je zboží neopravitelné, můžeme od kupní smlouvy úplně odstoupit a získat peníze za produkt zpátky.

Pokud od koupě uběhlo více než 6 měsíců, je opět třeba rozlišovat mezi odstranitelnou a neodstranitelnou vadou. Zatímco u odstranitelných vad můžeme požádat o odstranění závady, případně o slevu či odstoupení od kupní smlouvy, u neodstranitelné vady můžeme odstoupit od koupě či požadovat výměnu. 

5/5 - (1 vote)

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *