Vinyasa


Vinyasa jóga je dynamická forma jógy, která vzešla z tradiční Ashtanga Vinyasy jógy pocházející z jižní Indie. Ve vinyase jde především o propojení dechu a plynulých přechodů mezi pozicemi. Jednotlivé pozice-ásany jsou plynule spojovány sestavou vinyásy a to vede k posílení a protažení svalů. Ve vinyasa józe se používají tělesné zámky ( bandhy), které chrání a zpevňují centrum našeho těla, udržují tělesnou energii v těle a umožňují jí dále růst. Obvykle se dýchá technikou udždžají, což je vlastně dýchání přes částečně uzavřenou hlasivkovou štěrbinu. Tato tech nika způsobuje mohutné zahřívání organismu a tím samozřejmě začne docházet k detoxikaci orgánů a svalů. Díky vědomému dýchání se postupem času značně zvýší kapacita plic. Jóga by ale nebyla jógou bez pozornosti věnované dýchání a současně i dané ásaně,ve které se právě nacházíme. Pozornost musí být obrácená dovnitř.Jelikož je ale vinyasy jóga fyzicky trochu náročnějším směrem jógové praxe, je určena především pro lidi zdravé a bez větších problémů s pohybovým aparátem. Není vhodná pro jedince trpící srdečními problémy, vysokým krevním tlakem, nemoci vnitřních orgánů, cu krovkou a pro ženy v prvních dnech menstruace a v době těhotenství.