Historie jógy


Jóga je jedna z nejstarších duchovních věd. Jógové polohy (asány) znázorněné v kresbách, na kamenech a hliněných figurkách nalezených ve městě Mohéndžodáro svědčí o tom, že jóga pochází z období minimálně 300 let před Kristem. Někteří historikové odhadují, že jóga je ještě mnohem starší. Kolébkou jógy je Indie. Jóga a její techniky tvoří hluboce propracovaný systém vyzkoušený v praxi, který vytvořili, vymysleli mudrci, osvícení ršijové. Vymysleli mnoho jógových pozic pozorováním, jak se zvířata uvolňují, protahují a podobně.
O józe také mluví velký mudrc Pataňdžali ve svých známých jógasútrách. Nejstarší posvátné spisy hinduismu jsou védy. Indové věří, že védy v sobě skrývají veškerá tajemství Univerza, nejhlubší znalosti a moudrosti světa.