Dětská joga


Od 13. února 2014 se ve studiu Beavi otvírá hodina jogy pro děti od 7 do 10 let. Vždy každý čtvrtek od 16.do 17.hodin.
Cena 5lekcí je 450kč.Lekce bude otevřena po přihlášení min.pěti dětí.

Dětskou jógou může být určitá forma hravě pojatého pohybového cvičení s jógovými prvky. Mohou jí také být jógově prováděné dechové techniky. Může to být práce s prsty, očima, rovnováhou, myslí, soustředěním, přesností. Může to být tohle všechno dohromady jako harmonický všestranně vyvážený celek. Pokud pro začá te k zůstaneme u pohybu, jóga pro děti se často nepovažuje za jógu s tím, že se jedná o pohybové cvičení a ne o výdrže v pozicích. Tohle samozřejmě může a nemusí být pravda, záleží na úhlu pohledu. Jestliže téměř každý pohyb lze provádět jógově, pak za těchto podmínek lze i dynamické cvičení bez výdrží považovat za jógu. Dětskou jógu lze provázat s jinými hravě pojatými aktivitami, velmi vhodná je například psychomotorika.

U dětí mladšího školního věku je patrná schopnost lépe se soustředit po delší dobu, přesto činnosti stále měníme. Na dětech je většinou poznat vliv našeho klasického způsobu školního vyučování, po kterém mají děti přirozenou potřebu se vydovádět a vykřičet. S tímto faktorem je nutno počítat a cvičení jógy mu přizpůsobit a formou hry tuto potřebu dětí naplnit. Zaměříme se na jemné detaily motoriky pohybu, dbáme na všestrannost cvičení a správné držení těla. Napravujeme svalové disbalance způsobené nerovnoměrným růs tem a rozvíjíme koordinaci pohybu s dechem. V tomto věku jsou děti schopné sledovat dech a vnímat účinky lokalizovaného dýchání. Lze aplikovat výdrže v polohách, ale se soustředěním a bez soutěživosti. Pořád platí důležitost neustálé změny a jednostranného nepřetěžování.

Článek od Pavla Hájka lektora dětské jogy od kterého mám certifikát na dětskou jogu.

Důraz je kladen na správné držení těla, na pohybově dechovou práci, na relaxaci, na koncentraci a na rovnováhu a také na přátelský a pozitivní přístup jeden k druhému.